1. Διαχείριση σημείων

1. Διαχείριση σημείων

  H διαχείριση σημείων αποτελεί μια εφαρμογή διαχείρισης τοπογραφικών σημείων. Ολοκληρωμένα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα το σύνολο των ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης μέσα από την κατηγορία αυτή.   Διαχείριση Σημείων   1 Διαχείριση Σημείων  ...
2. Διαχείριση γραμμών

2. Διαχείριση γραμμών

  Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποδόσει το τοπογραφικό σχέδιο, χρησιμοποιώντας μια σειρά γραμμογραφών, οι οποίες προσδίδουν τόσο ευκολία στη σχεδίαση, όσο και υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα.   Παρουσίαση σε βίντεο…   Συγκεκριμένα η...
3. Διαχείριση κειμένων

3. Διαχείριση κειμένων

Παρουσίαση σε βίντεο… Στην κατηγορία «Διαχείριση Κειμένων» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εισάγει στο σχέδιο μια σειρά κειμένων, τόσο σε μορφή παραγράφου, όσο και σε πίνακα, συσχετισμένων με την κλίμακα σχεδίασης. Αναλυτικά υπάρχουν τρείς υποκατηγορίες οι...
4. Σχεδίαση Κάναβου

4. Σχεδίαση Κάναβου

Παρουσίαση σε βίντεο… Στην κατηγορία «Σχεδίαση Κανάβου» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εισάγει στο σχέδιο κατάλληλο κάναβο, ανάλογα της έκτασης της αποτύπωσης. Ο χρήστης με δοκιμές καταλήγει στην κατάλληλη κλίμακα που θα εκτυπώσει το σχέδιό του, καθώς και...
5. Σύμβολα

5. Σύμβολα

Παρουσίαση σε βίντεο… Στην κατηγορία «Σύμβολα» υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες ομάδων συμβόλων, τα κάτωθι: ·         Σύμβολα απόδοσης, ·         Πινακίδες Οδικής κυκλοφορίας, ·         Αρχιτεκτονικά σύμβολα.   H εργαλειομπάρα που υποστηρίζει τις εντολές της...