Λήψη αρχείων και Video εγκατάστασης

Πληροφορίες για το πώς θα λάβετε και θα εγκαταστήσετε το TopoLISP

Αρχεία εγκατάστασης

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το TopoLISP V2 κάνοντας κλικ εδώ.

 

Για την ενεργοποίηση απαιτείται αγορά του TopoLISP. Μετά την αγορά θα λάβετε με email οδηγίες ενεργοποίησης.

Λήψη Topolisp

Ενεργοποίηση

Προσθήκη-Εκτυπωτή-Topolisp

Ρύθμιση-Τοπική-Γλώσσα