Λήψη αρχείων

Πληροφορίες για το πώς θα λάβετε το TopoLISP και εγχειρίδια χρήσης.

Αρχεία εγκατάστασης

 

TopoLISP V2

 

Από τον παραπάνω σύνδεσμο, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου εγκατάσταση της ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ του TopoLISP V2. Μετά την εγκατάσταση, αποστείλετέ μας τον κωδικό οθόνης στο info@topolisp.gr προκειμένου να λάβετε τον κωδικό ενεργοποίησης που ζητείται κατά την εγκατάσταση.