Μεταφορά άδειας TopoLISP

Εδώ μπορείτε να δείτε τη διαδικασία μεταφοράς μίας άδειας TopoLISP σε άλλον υπολογιστή

Μία άδεια topolisp αντιστοιχεί σε έναν Serial Number.

Μία άδεια topolisp μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή. Αν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιεί το topolisp και σε άλλο υπολογιστή, θα πρέπει να αγοράσει άλλη άδεια.

Την άδεια την ενεργοποιεί ο χρήστης κατά την εγκατάσταση του προγράμματος, με την εισαγωγή του Serial Number σε παράθυρο που θα του εμφανιστεί.

Ενεργοποιημένες άδειες απενεργοποιούνται αυτόματα με την αλλαγή του έτους, και την ξαναενεργοποιεί ο χρήστης μόνος του με την εισαγωγή του Serial Number της άδειας στo περιβάλλον του CAD. Η λειτουργία αυτή αποτελεί έναν από τους τρόπους μεταφοράς της άδειας σε άλλον υπολογιστή. Αν επιθυμεί ο χρήστης, αυτή την επαενεργοποίηση, μπορεί να την κάνει σε άλλο υπολογιστή (χωρίς δυνατότητα λειτουργίας στο αρχικό υπολογιστή)

Ο χρήστης δικαιούται μία ακόμη δυνατότητα μεταφοράς άδειας ανά τρέχον έτος.

Για τη μεταφορά της άδειας (πλην της παραπάνω περίπτωσης στην αλλαγή του έτους) απαιτείται ο χρήστης να απενεργοποιήσει την άδεια από τον υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένη. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να κάνει format, θα πρέπει πρώτα να κάνει απενεργοποίηση του topolisp από αυτό τoν υπολογιστή. Εάν δεν γίνει και ξεχαστεί, η απενεργοποίηση θα γίνει αυτόματα με την αλλαγή του έτους, και η άδεια θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί τότε.

Εάν ο χρήστης χάσει το σκληρό δίσκο λόγο κρασαρίσματος και δεν μπορέσει να απενεργοποιήσει την άδεια, τότε η άδεια χάνεται για τους υπόλοιπους μήνες του έτους και ελευθερώνεται με την αλλαγή του τρέχοντος έτους.

Η αποενεργοποίηση γίνεται με την εντολή t-topolispkill. Εάν η ενολή εκτελεστεί, η άδεια απενεργοποιείται. Δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίηση της άδειας για δεύτερη φορά μέσα στο τρέχον έτος.

Προσοχή, μην εκτελείτε την εντολή αν δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να την εκτελέσετε, δεν υπάρχει ενδιάμεσο βήμα ακύρωσης της εντολής. Η άδεια θα απενεργοποιηθεί. Θα έχετε δικαίωμα ενεργοποίησής της μια φορά μόνο, μέσα στο τρέχον έτος.