Παράδειγμα μετατροπής συντεταγμένων Διανομής Συνοικισμού Γενισέας

Παράδειγμα μετατροπής συντεταγμένων Διανομής Συνοικισμού Γενισέας

Ανάρτηση 3 . 28/4/2016 : Μετατροπή συντεταγμένων από μικρό κέντρο hatt 41° 03’  /  1° 15’ στο ΕΓΣΑ 87 σε διανομή συνοικισμού στην περιοχή της Ξάνθης.    Μετατροπή Συστημάτων τέως Υπ. Γεωργίας σε ΕΓΣΑ 87 με το Topolisp.   Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με την μετατροπή της...

Βελτίωση εισαγωγής πίνακα συντεταγμένων

Ανάρτηση 2 . 29/3/2016 : Προσθήκη μεταβλητής dimscale στην παραμετροποίηση του τύπου των διαστάσεων. α. Διόρθωση της λειτουργίας της εισαγωγής πίνακα συντεταγμένων με την τρίτη επιλογή (επιλογή κορυφών από το χρήστη) β. Εισαγωγή κορυφών, διαστάσεων και ονομάτων...

Βελτίωση κώδικα μετατροπής συντεταγμένων 16/3/2016

Ανάρτηση 1 . 16/3/2016 : Προσθήκη 6 φύλλων 1/50.000 στις μετατροπές ΕΓΣΑ 87 <> ΗΑΤΤ <> ΤΜ3… Βελτίωση του κώδικα στις μετατροπές. Προτείνεται η αντικατάσταση στο φάκελο εγκατάστασης του Τοpolisp-v2 (    :\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-HATTEGSA\...
1. Διαχείριση σημείων

1. Διαχείριση σημείων

  H διαχείριση σημείων αποτελεί μια εφαρμογή διαχείρισης τοπογραφικών σημείων. Ολοκληρωμένα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα το σύνολο των ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης μέσα από την κατηγορία αυτή.   Διαχείριση Σημείων   1 Διαχείριση Σημείων  ...
2. Διαχείριση γραμμών

2. Διαχείριση γραμμών

  Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποδόσει το τοπογραφικό σχέδιο, χρησιμοποιώντας μια σειρά γραμμογραφών, οι οποίες προσδίδουν τόσο ευκολία στη σχεδίαση, όσο και υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα.   Παρουσίαση σε βίντεο…   Συγκεκριμένα η...