Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί αρχεία, είτε από το μενου

 

 

Είτε από την παρακάτω αντίστοιχη εργαλειομπάρα.

 

 

 

10.1. Μετατροπή idx->fct(cr1)

                Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει το αρχείο καταγραφή δεδομένων αποτύπωση με γεωδαιτικό σταθμό μορφής *.idx , σε αρχείο μορφής *.fct (παλαιότερο γνωστό format)  ή *.cr1 (νεότερο format).

Επιλέγοντας το υπάρχον  αρχείο *.idx, αυτόματα δημιουργείται στην ίδια διαδρομή αρχείο *.cr1.

Παράδειγμα αρχείου *.idx

 

 

Παράδειγμα αρχείου *.cr1

 

 

 

10.2. Εισαγωγή σημείων από Notepad σε excel

 

Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης μπορεί να εισάγει λίστα συντεταγμένων που υπάρχει ήδη σε αρχείο txt, σε αρχείο excel, επιλέγοντας το αρχείο txt.