Παρουσίαση σε βίντεο…

Στην κατηγορία «Σύμβολα» υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες ομάδων συμβόλων, τα κάτωθι:

·         Σύμβολα απόδοσης,

·         Πινακίδες Οδικής κυκλοφορίας,

·         Αρχιτεκτονικά σύμβολα.

 

H εργαλειομπάρα που υποστηρίζει τις εντολές της κατηγορίας αυτής, είναι η παρακάτω:

 

Ενώ στο menu του topolisp, είναι οι παρακάτω:

 

 

5.1. Σύμβολα Απόδοσης (Τοπογραφικά)

                Με την εκτέλεση της εντολής, εμφανίζεται φόρμα , πλήθος τοπογραφικών συμβόλων, και με επιλογή ο χρήστης επιλέγει αρχικά το σύμβολο που θέλει να εισάγει, και κατόπιν επιλέγει το σημείο εισαγωγής του. Αν δεν έχει οριστεί κλίμακα σε προγενέστερο σημείο κατά την εργασία στο αρχείο, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την προεπιλεγμένη κλίμακα σε άλλη της επιλογής του. Αν έχει οριστεί κλίμακα σε προγενέστερο χρονικό σημείο, δεν μπορεί να αλλάξει την κλίμακα από τη φόρμα αυτή.

 

 

Οι χρήστες, μπορούν να τροποποιήσουν τα παρακάτω 12 αρχεία:

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\sybols\t-symbol-21.dwg 

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\sybols\t-symbol-22.dwg 

.

.

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\sybols\t-symbol-32.dwg 

Να σχεδιάσουν σύμβολα της αρεσκείας τους για μελλοντική χρήση.

5.2. Πινακίδες ΚΟΚ

 Εκτέλεση

                Με την εκτέλεση της εντολής, εμφανίζεται φόρμα , με πλήθος πινακίδων του ΚΟΚ  (συνολικά 125 έγχρωμες ρυθμιστικές πινακίδες  και πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Ο χρήστης επιλέγει αρχικά την πινακίδα που θέλει να εισάγει, και κατόπιν επιλέγει το σημείο εισαγωγής του. Αν δεν έχει οριστεί κλίμακα σε προγενέστερο σημείο κατά την εργασία στο αρχείο, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την προεπιλεγμένη κλίμακα σε άλλη της επιλογής του. Αν έχει οριστεί κλίμακα σε προγενέστερο χρονικό σημείο, δεν μπορεί να αλλάξει την κλίμακα από τη φόρμα αυτή.

 

 

5.3. Αρχιτεκτονικά Σύμβολα

                Με την εκτέλεση της εντολής, εμφανίζεται φόρμα , δεκάδες αρχιτεκτονικά σύμβολα, τόσο στην κάτοψή τους όσο και σε όψη τους.. Ο χρήστης επιλέγει αρχικά το σύμβολο που θέλει να εισάγει, και κατόπιν επιλέγει το σημείο εισαγωγής του. Αν δεν έχει οριστεί κλίμακα σε προγενέστερο σημείο κατά την εργασία στο αρχείο, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την προεπιλεγμένη κλίμακα σε άλλη της επιλογής του. Αν έχει οριστεί κλίμακα σε προγενέστερο χρονικό σημείο, δεν μπορεί να αλλάξει την κλίμακα από τη φόρμα αυτή.