Παρουσίαση σε βίντεο…

Στην κατηγορία «Διαχείριση Κειμένων» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εισάγει στο σχέδιο μια σειρά κειμένων, τόσο σε μορφή παραγράφου, όσο και σε πίνακα, συσχετισμένων με την κλίμακα σχεδίασης.

Αναλυτικά υπάρχουν τρείς υποκατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:

·         Δηλώσεις

·         Όροι Δόμησης

·         Ονοματολογία

Οι εντολές της κατηγορίας 3 μπορούν να εκτελεσθούν είτε από το μενού του topolisp,

 

 

Είτε από την παρακάτω αντίστοιχη εργαλειομπάρα.

 

 

3.1. Δηλώσεις

Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται στην οθόνη φόρμα, μέσα από τη οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη δήλωση της επιλογής του.

Για έμπειρους χρήστες, μπορούν να τροποποιήσουν την έτοιμη μορφή της δήλωσης στη δική τους επιλογή, στην παρακάτω διαδρομή:

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-dilosi-1.dwg 

 (21 αρχεία κατ΄αντιστοιχία, δηλ.: 651 -> 1,  1337 -> 2, πίνακας καθέτων ->21)

 

 

 

3.2. Όροι Δόμησης (κάτω των 2000 κατ. –  πρό 1923 – παραδοσιακοί οικισμοί)

Εκτελώντας την εντολή, ζητείται από το χρήστη να επιλέξει σημείου εισαγωγής των όρων δόμησης. Εισάγεται πίνακας με στοιχεία τα οποία ο χρήστης πρέπει να προσαρμόσει στην περίπτωση του οικισμού που τον ενδιαφέρει.

Για έμπειρους χρήστες, μπορούν να τροποποιήσουν την έτοιμη μορφή των πινάκων στη δική τους επιλογή, στην παρακάτω διαδρομή:

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-1.dwg 

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-2.dwg 

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-3.dwg 

 

3.3. Όροι Δόμησης Εκτός Σχεδίου

Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επιλογή που τον ενδιαφέρει, και κατόπιν να δείξει στην οθόνη το σημείο εισαγωγής του πίνακα των όρων δόμησης.

 

 

Για έμπειρους χρήστες, μπορούν να τροποποιήσουν την έτοιμη μορφή των πινάκων στη δική τους επιλογή, στην παρακάτω διαδρομή:

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-ektos-1.dwg 

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-ektos-2.dwg 

.

.

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-ektos-13.dwg 

3.4. Όροι Δόμησης Πρωτεύουσας Νομού

Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επιλογή που τον ενδιαφέρει, και κατόπιν να δείξει στην οθόνη το σημείο εισαγωγής του πίνακα των όρων δόμησης.

 

 

 

Οι χρήστες, πρέπει να τροποποιήσουν την έτοιμη μορφή των πινάκων στη δική τους επιλογή, στην παρακάτω διαδρομή:

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-poli-1.dwg 

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-poli-2.dwg 

.

.

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-poli-16.dwg 

 

3.5. Όροι Δόμησης Υπόλοιπο Νομού

Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επιλογή που τον ενδιαφέρει, και κατόπιν να δείξει στην οθόνη το σημείο εισαγωγής του πίνακα των όρων δόμησης.

 

 

 

Οι χρήστες, πρέπει να τροποποιήσουν την έτοιμη μορφή των πινάκων στη δική τους επιλογή, στην παρακάτω διαδρομή:

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-nomos-1.dwg 

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-nomos-2.dwg 

.

.

C:\Program Files\TOPOLISP-V2\block\t-oroi-nomos-16.dwg 

 

Στην υποκατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να αντιστοιχίσει όρους δόμησης του κάθε οικισμού του νομού του.