Παρουσίαση σε βίντεο…

Στην κατηγορία «Σχεδίαση Κανάβου» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εισάγει στο σχέδιο κατάλληλο κάναβο, ανάλογα της έκτασης της αποτύπωσης.

Ο χρήστης με δοκιμές καταλήγει στην κατάλληλη κλίμακα που θα εκτυπώσει το σχέδιό του, καθώς και το μέγεθος του χαρτιού.

Για συνήθη τοπογραφικά σχέδια, υπάρχουν έτοιμα blocks που προσαρμόζονται εύκολα τόσο σε 60άρι ρολό χαρτί plotter, όσο και σε 90άρι χαρτί.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής πινακίδας 60χ80 κατά ΕΓΣΑ87 κατά τις προδιαγραφές μελετών δημοσίου

Συνολικά, εκτελούνται οι κάτωθι υποκατηγορίες εντολών

·         Σχεδίαση προκανάβου (60χ…)

·         Σχεδίαση προκανάβου (90χ…)

·         Εισαγωγή κανάβου ΕΓΣΑ(60χ80)

·         Διανομή πινακίδων

·         Εισαγωγή κανάβου

Οι εντολές της κατηγορίας 4 μπορούν να εκτελεσθούν είτε από το μενού του topolisp,

 

 

 

Είτε από την  παρακάτω εργαλειομπάρα.

 

 

4.1. Σχεδίαση προκανάβου (60χ…)

                Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται πρώτη φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει διαστάσεις κανάβου που εκτιμά ότι προσαρμόζεται σε μέγεθος στην έκταση της αποτύπωσης.

 

                Ο όρος «60» αναφέρεται στην κατακόρυφη διάσταση του κανάβου (Άξονας των Y).Ο τελευταίος προς βορά κάναβος σχεδιάζεται κατά 1.5 εκατοστά μικρότερος, ώστε να χωράει σε χαρτί διαστάσεων πλάτους 60 εκατοστών.

 

                Ο όρος «40, 50 …,ή 110, αναφέρεται στην οριζόντια διάσταση του χαρτιού, και δύνεται δυνατότητα 8 επιλογών. 

                Στη συνέχεια εμφανίζεται δεύτερη φόρμα, και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την κλίμακα στην οποία θέλει να εκτυπώσει το σχέδιό του.

 

 

                Επιλέγοντας κλίμακα,  ζητείται από το χρήστη να επιλέξει τυχαίο σημείο κοντά στην περιοχή σχεδίασης. Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ορθογώνιο (προκάναβος), και κουνώντας το ποντίκι ο χρήστης προσπαθεί να «κεντράρει» την περιοχή σχεδίασης στον προκάναβο. 

                Στο παρακάτω παράδειγμα, έγινε αρχική εισαγωγή προκανάβου στο δεξί ορθογώνιο, και με μετακίνησή του κουνώντας απλά το ποντίκι μεταφέρθηκε αριστερά, αυτόματα με ακέραιο βήμα κανάβου.

 

                Ο χρήστης επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία, εκτελώντας ξανά την εντολή,  διαγράφεται αυτόματα ο τοποθετημένος προκάναβος, και εκκινείται διαδικασία εισαγωγής εκ νέου, με διαφορετικό μέγεθος ή κλίμακα, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.

 

4.2. Σχεδίαση προκανάβου (90χ…)

                Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται πρώτη φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει διαστάσεις κανάβου που εκτιμά ότι προσαρμόζεται σε μέγεθος στην έκταση της αποτύπωσης.

 

                Ο όρος «90» αναφέρεται στην κατακόρυφη διάσταση του κανάβου (Άξονας των Y).Ο τελευταίος προς βορά κάναβος σχεδιάζεται κατά 1.5 εκατοστά μικρότερος, ώστε να χωράει σε χαρτί διαστάσεων πλάτους 90 εκατοστών.

                Ο όρος «40, 50 …,ή 110, αναφέρεται στην οριζόντια διάσταση του χαρτιού, και δύνεται δυνατότητα 8 επιλογών. 

                Στη συνέχεια εμφανίζεται δεύτερη φόρμα, και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την κλίμακα στην οποία θέλει να εκτυπώσει το σχέδιό του.

 

                Επιλέγοντας κλίμακα,  ζητείται από το χρήστη να επιλέξει τυχαίο σημείο κοντά στην περιοχή σχεδίασης. Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ορθογώνιο (προκάναβος), και κουνώντας το ποντίκι ο χρήστης προσπαθεί να «κεντράρει» την περιοχή σχεδίασης στον προκάναβο. 

                Στο παρακάτω παράδειγμα, έγινε αρχική εισαγωγή προκανάβου στο δεξί ορθογώνιο, και με μετακίνησή του κουνώντας απλά το ποντίκι μεταφέρθηκε αριστερά, αυτόματα με ακέραιο βήμα κανάβου.

 

 

                Ο χρήστης επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία, εκτελώντας ξανά την εντολή,  διαγράφεται αυτόματα ο τοποθετημένος προκάναβος, και εκκινείται διαδικασία εισαγωγής εκ νέου, με διαφορετικό μέγεθος ή κλίμακα, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.

 

 

4.3. Σχεδίαση κανάβου 60χ80 (ΕΓΣΑ)

Παρουσίαση σε βίντεο…

                Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει κλίμακα στην οποία θέλει να εκτυπώσει το σχέδιό του.

 

                Επιλέγοντας κλίμακα,  ζητείται από το χρήστη να επιλέξει τυχαίο σημείο κοντά στην περιοχή σχεδίασης. Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ορθογώνιο (προκάναβος), και κουνώντας το ποντίκι ο χρήστης προσπαθεί να «κεντράρει» την περιοχή σχεδίασης στον προκάναβο. 

 

                Ο χρήστης επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία, εκτελώντας ξανά την εντολή,  διαγράφεται αυτόματα ο τοποθετημένος προκάναβος, και εκκινείται διαδικασία εισαγωγής εκ νέου, με διαφορετικό μέγεθος ή κλίμακα, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.

4.4. Διανομή πινακίδων

                Με την εκτέλεση της εντολής, ζητείται από το χρήστη να επιλέξει το μέρος του σχεδίου στο οποίο βρίσκονται ορθογώνια περιγράμματα (κλειστά polylines), τα οποία πρέπει να βρίσκονται στο layer «maskadraw». Σχεδιάζονται αυτόματα τα ίδια περιγράμματα σε σμίκρυνση, τα οποία μπορούν να μπουν ως υπόμνημα διανομής πινακίδων.

 

 

 

4.5. Εισαγωγή κανάβου

Παρουσίαση σε βίντεο… 

                                Με την εκτέλεση της εντολής, διαγράφεται αυτόματα ο προκάναβος, και εισάγεται τοσο ο κάναβος με τις συντεταγμένες, όσο και έτοιμη υπόλοιπη «μάσκα» του τοπογραφικού.