7. Μετατροπές Συστημάτων

7. Μετατροπές Συστημάτων

Παρουσίαση σε βίντεο…             (Hatt<>ΕΓΣΑ87<>ΤΜ3 σε autocad) Παρουσίαση σε βίντεο…             (Hatt<>ΕΓΣΑ87<>ΤΜ3 σε notepad) Παρουσίαση σε βίντεο…             (Αλλαγή κέντρου φύλλου Hatt) Παρουσίαση σε βίντεο…      ...
8. Διαχείριση Αποσπασμάτων

8. Διαχείριση Αποσπασμάτων

Παρουσίαση σε βίντεο… Σ΄αυτή την υποκατηγορία εντολών δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη: –          Να ρυθμίσει παραμέτρους εισαγωγής ορθοφωτοχαρτών, διαγραμμάτων 1/5000 και 1/50.000 –          Να βρίσκει το φύλλο Χάρτου1/50.000 και να το εισάγει,...
9. DTM – Ισοϋψείς

9. DTM – Ισοϋψείς

  Παρουσίαση σε βίντεο…  Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει χειρονακτικά (όχι αυτόματα) τα τρίγωνα, να σχεδιάσει αυτόματα ισουψείς με ισοδιάσταση της επιλογής του, και να αναγράψει υψόμετρα ισοϋψών πάνω στις ισοϋψείς που επιθυμεί. Οι εντολές της...
10. Μετατροπές – Δημιουργία αρχείων

10. Μετατροπές – Δημιουργία αρχείων

                Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί αρχεία, είτε από το μενου     Είτε από την παρακάτω αντίστοιχη εργαλειομπάρα.       10.1. Μετατροπή idx->fct(cr1)                 Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει το...
11. Εργαλειομπάρες

11. Εργαλειομπάρες

          Ο χρήστης εκτός από το menu του topolisp-v2 μπορεί να εκτελεί τις εντολές και με το πάτημα κουμπιών. Τα κουμπιά αυτά έχουν ταξινομηθεί στις παρακάτω κατηγορίες. Τις εργαλειομπάρες ο χρήστης μπορεί εύκολα να τις διαχειριστεί από το παρακάτω μενού....