Οδηγίες χρήσης

Δωρεάν αναβάθμιση παλιών Χρηστών

Τιμοκατάλογος για παλιούς χρήστες   Κατεβάστε τη ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση Κατεβάστε την πλήρη αναβάθμιση με συνολικό κόστος 62€   Οι κάτοχοι μίας άδειας χρήσης δικαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp πλην της ηλεκτρονικής υπογραφής. Όσοι...

Επίλυση προβλήματος μεταφοράς σε google earth

Επίλυση προβλήματος μεταφοράς σε google earth

Μετά την αυτόματη αναβάθμιση της google  του googleearth σε google earth pro, άλλαξε η διαδρομή εύρεσης του εκτελέσιμου αρχείου googleearth.exe,  με αποτέλεσμα να μην εκτελείται ορθά η εντολή στο topolisp-v2. Για την λύση του προβλήματος εκτελέστε την παρακάτω...

Τρόπος αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση

Τρόπος αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση

Παρακάτω θα βρείτε τον τρόπο για να αναβαθμίζετε το topolisp-v2 στη  τελευταία έκδοση.  Λήψη Αναβάθμισης            Οδηγίες, εκτυπώστε τες.                 Για όσους χρήστες έχουν την έκδοση του topolisp-v2 με τα εργαλεία ψηφιακής υπογραφής. Πως μπορείτε να ανανεώσετε...

Παράδειγμα μετατροπής συντεταγμένων Διανομής Συνοικισμού Γενισέας

Παράδειγμα μετατροπής συντεταγμένων Διανομής Συνοικισμού Γενισέας

Ανάρτηση 3 . 28/4/2016 : Μετατροπή συντεταγμένων από μικρό κέντρο hatt 41° 03’  /  1° 15’ στο ΕΓΣΑ 87 σε διανομή συνοικισμού στην περιοχή της Ξάνθης.    Μετατροπή Συστημάτων τέως Υπ. Γεωργίας σε ΕΓΣΑ 87 με το Topolisp.   Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με την μετατροπή της...

Βελτίωση εισαγωγής πίνακα συντεταγμένων

Ανάρτηση 2 . 29/3/2016 : Προσθήκη μεταβλητής dimscale στην παραμετροποίηση του τύπου των διαστάσεων. α. Διόρθωση της λειτουργίας της εισαγωγής πίνακα συντεταγμένων με την τρίτη επιλογή (επιλογή κορυφών από το χρήστη) β. Εισαγωγή κορυφών, διαστάσεων και ονομάτων...

Βελτίωση κώδικα μετατροπής συντεταγμένων 16/3/2016

Ανάρτηση 1 . 16/3/2016 : Προσθήκη 6 φύλλων 1/50.000 στις μετατροπές ΕΓΣΑ 87 <> ΗΑΤΤ <> ΤΜ3... Βελτίωση του κώδικα στις μετατροπές. Προτείνεται η αντικατάσταση στο φάκελο εγκατάστασης του Τοpolisp-v2 (    :\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-HATTEGSA\  )...