Πληροφορίες – Όροι συμμετοχής

<p>Γενικά περί σεμιναρίων</p>

<p>Το αντικείμενό των σεμιναρίων ορίζεται με γνώνονα τις ανάγκες του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, σε θέματα που κρίνουμε οτι μπορούν να βελτιώσουν και να κρατήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός Μηχανικού σε υψηλά standards. Είναι δυνατόν να τίθενται ως θέματα σεμιναρίου, προτάσεις δικές σας, εφόσον παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο κοινό.</p>

<p>Το αντικείμενο των σεμιναρίων θα ανακοινώνεται τρεις μήνες πριν την έναρξή τους, για την δήλωση συμμετοχή σε αυτά από τους ενδιαφερόμενους.</p>

<p>Περίοδοι</p>

<p>Τα σεμινάρια θα εναλλάσουν θέμα ανά τριμηνιαία ΠΕΡΙΟΔΟ.</p>

<p>1η Περίοδος : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ</p>

<p>2η Περίοδος: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ</p>

<p>3η Περίοδος: ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ</p>

<p>4η Περίοδος: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ</p>

<p>Δήλωση – Όροι συμμετοχής</p>

<p>Το αντικείμενο των σεμιναρίων θα ανακοινώνεται 3 μήνες πρίν την έναρξή του (άρα στην αρχή της προηγούμενης περιόδου).</p>

<p>Οι συμμετέχοντες εφόσον αποφασίσουν την παρακολούθησή του προπληρώνουν το 40% της συμμετοχής.</p>

<p>Σε περίπτωση ακύρωσης οι προκαταβολές επιστρέφονται στο ακέραιο.</p>