Ειδικές λύσεις

Κατόπιν επικοινωνίας μπορούμε να αναπτύξουμε εξιδικευμένες λύσεις για ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να μας εξηγήσετε τις ανάγκες σας.
Η χρέωση υπολογίζεται μετά την κατανόηση της λύσης που ζητάτε, πριν οποιαδήποτε συμφωνία.

Παραδείγματα

  1. Η ήδη ενσωματωμένη εντολή στο topolisp “Συνολικά μήκη αντικειμένων ανά Layer”, προέκυψε από την ανάγκη επιμέτρησης των μηκών τάφρων ομβρίων οδών σε οδοπoιία μήκους 60χιλιομέτρων, διάσπαρτα σε 500 διαφορετικά σημεία. Με την εντολή αθροίστηκαν τα μήκη 500 διαφορετικών lines, lwpolylines και arcs.
  2. Αναδιάρθρωση παχών και χρωμάτων γραμμών σε dxf που προέρχονται από άλλα προγράμματα. Πχ μηκοτομών του anadelta.
  3. Σχεδίαση τεχνικών αρχικά σε διατομή οδού, έπειτα σε οριζοντιογραφία, υπολογισμό των προμετρητικών ποσοτήτων του, εξαγωγή σε αρχείο προμετρήσεων.