Ανάρτηση 2 . 29/3/2016 : Προσθήκη μεταβλητής dimscale στην παραμετροποίηση του τύπου των διαστάσεων.

α. Διόρθωση της λειτουργίας της εισαγωγής πίνακα συντεταγμένων με την τρίτη επιλογή (επιλογή κορυφών από το χρήστη)

β. Εισαγωγή κορυφών, διαστάσεων και ονομάτων κορυφών σε διαφορετικό layer.

γ. Προσθήκη μεταβλητής dimscale στην παραμετροποίηση του τύπου των διαστάσεων (σπάνια δημιουργούσε πρόβλημα στο μέγεθος του κειμένου των διαστάσεων

 

Κατεβάστε το βελτιωμένο αρχείο και αντικαταστήστε το στη διαδρομή του παλιού, με το ίδιο όνομα

/topolisp-v2/lisp-fas/T-PINAKAS-SINTETAGMENON/polygona.fas

 

αρχείο 1:      polygona.fas