Παρακάτω θα βρείτε τον τρόπο για να αναβαθμίζετε το topolisp-v2 στη  τελευταία έκδοση.

 Λήψη Αναβάθμισης            Οδηγίες, εκτυπώστε τες.            

 

 

Για όσους χρήστες έχουν την έκδοση του topolispv2 με τα εργαλεία ψηφιακής υπογραφής.

Πως μπορείτε να ανανεώσετε την έκδοση του Topolisp με τα εργαλεία ψηφιακής υπογραφής, στην έκδοση που ανέβηκε 22-11-2018.

 

Αφορά τα Topolisp που εγκαταστάθηκαν Από 1 Αυγούστου 2018 έως 21-11-2018 και μετά, δηλάδή όσους χρήστες έχουν τα εργαλεία ψηφιακής υπογραφής.

 

Η αναβάθμιση αφορά τα εξής:

  1. Την προσθήκη στη δημιουργία κανάβων σε 40αρι χαρτί.
  2. Τη διόρθωση στον κάναβο 40*60, δεν δημιουργούνταν σωστά οι γραμμογραφές (μοτίβα σύρμα, ξερολιθιά κτλ).
  3. Βελτίωση στη δημιουργία του hash code του dxf. H εντολή δεν δούλευε σε πολλές περιπτώσεις γιατί δεν μπορεί να εκτελεστεί στις περιπτώσεις που στο full pathname του dxf υπάρχει space ή ειδικοί χαρακτήρες, δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες.
  4. Βελτιώθηκε ο τρόπος δημιουργίας του ονόματος αρχείου του dxf και του pdf του hach code του dxf. Ζητείται να δοθεί όνομα από το χρήστη.
  5. Snaps. Βελτιώθηκε στην εκτέλεση πολλών εντολών η αλλαγή κατάστασης των snaps. Παραμένει η κατάσταση προ της εκτέλεσης της εντολής. Ίσως βρεθούν και άλλες εντολές, ενημερώστε με σχετικό mail.
  6. Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας pdf σε κατάσταση model, χωρίς τη δημιουργία layout.

(Ευχαριστίες στους Βασίλη, Μιχάλη και Βασίλη…για τις υποδείξεις και επίμονης πίεσης).

Με την ευκαιρία, θα παρακαλούσα η οποιαδήποτε επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω mail.

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος για τη λήψη της αναβάθμισης.

 

 

Πρακτικά:

Α. Ακυρώνουμε τον παλιό φάκελο του Topolispv2 βάζοντας μια παύλα (-) στο όνομα, δηλαδή

Θα μπορούσε να διαγραφεί εξ αρχής, αλλά καλό είναι να κρατηθεί μέχρι να τελειώσει η αναβάθμιση, μήπως υπάρχουν κάποια χρήσιμα αρχεία (περίπτωση που έχει κάποιος φτιάξει τις πινακίδες του ή όρους δόμησης στο φάκελο block*****)

Β. Παίρνουμε την αναβαθμισμένη έκδοση από το site σε zip αρχείο.

Γ. Κάνουμε unzip το αρχείο Topolispv2.zip στην επιφάνεια εργασίας

Δ. Παίρνουμε με αντιγραφή το φάκελο ΤOPOLISPV2 που δημιουργήθηκε από το βήμα Γ,

Προσέχοντας

να μην υπάρχει δύο φορές ο φάκελος TOPOLISPV2/TOPOLISPV2.

Δηλαδή στο φάκελο, τον ανοίγουμε να δούμε αν μέσα έχει διάφορους υποφακέλους, το manual και δύο άλλα αρχεία, και όχι ξανά τον φάκελο Topolispv2. Εντοπίζεται συχνά.

Ε. Με δεξί κλικ στο φάκελο TOPOLISP-V2 -> ιδιότητες -> καρτέλα Ασφάλεια,

εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα.

 

Επιλέγουμε στην παραπάνω καρτέλα «Επεξεργασία»,

 

Έπειτα στη δεύτερη καρτέλα που ανοίγει επιλέγουμε στα ονόματα ομάδων ή χρηστών “Users”,

 

Τσεκάρουμε «Πλήρης Έλεγχος» & «Τροποποίηση» στα δικαιώματα για Users:

 

 

Πατάμε «Εφαρμογή» και ΟΚ.

 

Ε. Παίρνουμε το αρχείο oroixriseis.txt από τη διαδρομή

***:\Program Files\TOPOLISPV2-\lispfas\TUPP  (είναι στα φάκελο που ακυρώσαμε με παύλα,

Και το βάζουμε στην αντίστοιχη θέση στο νέο Topolispv2

***:\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-UPP 

ΣΤ. Αν στον παλιό φάκελο έχουν δουλευθεί με οι πινακίδες των κανάβων ή μπλοκάκια όρων δόμησης κλπ,, να μεταφερθεί από τον  φάκελο block από τον ακυρωμένο φάκελο στον καινούριο τα αρχεία που έχουν δουλευθεί, αλλά όχι το μπλοκάκι που αντιστοιχεί στην πινακίδα 40*60, στην αναβάθμιση έγινε μια διόρθωση, οπότε σε αυτόν τον κάναβο, θα πρέπει να μπει ξανά η πινακίδα, αν είχε δουλευθεί.