Μετά την αυτόματη αναβάθμιση της google  του googleearth σε google earth pro, άλλαξε η διαδρομή εύρεσης του εκτελέσιμου αρχείου googleearth.exe,  με αποτέλεσμα να μην εκτελείται ορθά η εντολή στο topolisp-v2.

Για την λύση του προβλήματος εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία: