Τιμοκατάλογος για παλιούς χρήστες

 

Κατεβάστε τη ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση

Κατεβάστε την πλήρη αναβάθμιση με συνολικό κόστος 62€

 

Οι κάτοχοι μίας άδειας χρήσης δικαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp πλην της ηλεκτρονικής υπογραφής. Όσοι αποκτήσουν τα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής, ταυτόχρονα αποκτούν συνολικά την τελευταία ανανεωμένη έκδοση Αυγούστου 2018.

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να τα αποκτήσουν στην τιμή των 50€+ΦΠΑ.

 Oι κάτοχοι δύο αδειών δκαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp πλην της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να τα αποκτήσουν στην τιμή των 50€+ΦΠΑ και για τις δύο άδειες χρήσης

Oι κάτοχοι άνω των δύο αδειών δικαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp δωρεάν.

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι χρήστες που έχουν αποκτήσει άδεια χρήσης του topolisp πριν τον Αύγουστο του 2018, και δεν επιθυμούν την απόκτηση των εργαλείων ηλεκτρονικής υπογραφής, μπορούν να στείλουν mail στο topolisp@gmail.com επισυνάπτοντας το αρχείο oroi-xriseis.txt που βρίσκεται στη θέση εγκατάστασης του topolisp:

**:\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-UPP\oroi-xriseis.txt,

και να λάβουν δωρεάν το σύνολο των επιπλέον λειτουργιών του topolisp.

Όποιος αποκτήσει το μενού των εργαλείων της ηλεκτρονικής υπογραφής εννοείται πως λαμβάνει συνολικά την ανανεωμένη έκδοση, και δεν χρειάζεται να κάνει το παραπάνω.

Για την ενεργοποίηση της νέας έκδοσης πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

1. Μετονομάζουμε το φάκελο 

*:\Program Files\TOPOLISP-V2  σε 

*:\Program Files\TOPOLISP-V2-    (προσθέστε μια παύλα – στο τέλος της λέξης topolisp-v2) ωστε να τον ακυρώσουμε.

2. ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που αναγράφονται στο manual (δεξι κλικ, ασφάλεια κτλ στο φακελο topolisp).

3.Αντιγράφουμε το αρχείο **:\Program Files\TOPOLISP-V2-\lisp-fas\T-UPP\oroi-xriseis.txt, (φάκελος με παύλα)

στο νέο φάκελο **:\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-UPP\oroi-xriseis.txt.

 

Mε τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να εισαχθεί username & password. Κάνοντας ο χρήστης εκκίνηση εφαρμογών, το πρόγραμμα ξεκινά.

Εντός του Αυγούστου θα προστεθεί link ωστε να μην απαιτείται η διαδικασία του email, αλλά να λαμβάνεται το topolisp από σχετικό σύνδεσμο.