Δασική οδοποιία

Με πολύ μεγάλη εμπειρία στη μελέτη δασικών οδών για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, αναλαμβάνουμε την οποιαδήποτε είδους υποστήριξη επιθυμείτε.

Τργωνομετρικά δίκτυα,
Επίγειες Αποτυπώσεις,
Προμελέτες οδοποιίας,
Οριστικές μελέτες οδοποιίας,
Πράξεις Χαρακτηρισμού,
Πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα,
Μισθώσεις δασικών εκτάσεων,
Οικοδομικές άδειες ανεμογεννητριών
Επιμετρήσεις έργων