Βελτίωση κώδικα μετατροπής συντεταγμένων 16/3/2016

Ανάρτηση 1 . 16/3/2016 : Προσθήκη 6 φύλλων 1/50.000 στις μετατροπές ΕΓΣΑ 87 <> ΗΑΤΤ <> ΤΜ3… Βελτίωση του κώδικα στις μετατροπές. Προτείνεται η αντικατάσταση στο φάκελο εγκατάστασης του Τοpolisp-v2 (    :\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-HATTEGSA\...