Δήλωση άδειας TopoLISP

(Για όσους απέκτησαν έστω και μία άδεια μέχρι και 31/12/2023)

1. Η δήλωση αδειών είναι απαραίτητη για την οποιαδήποτε υποστήριξη. (Βλέπε Συχνές ερωτήσεις)

2. Άδειες που δεν θα δηλωθούν εώς 31/12/2024 παύουν να υποστηρίζονται.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία με τα οποία πραγματοποιήσατε την αγορά της άδειας.

Στοιχεία χρήστη

Όνομα
Επώνυμο
e-mail
ΑΦΜ
Πλήθος αδειών
Το πλήθος των αδειών TopoLISP που έχετε αγοράσει.