Α. Παραγγελία - Τιμοκατάλογος

Η παραγγελία του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από τη φόρμα παραγγελίας.

Η τιμή του προγράμματος είναι 150ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και αφορά την αγορά μιας άδειας χρήσης.

 

Προσφοράς 50 αδειών, για νέους χρήστες ισχύει ο παρακάτω τιμοκατάλογος:

 

Τιμοκατάλογος προσφοράς για νέους χρήστες.

Μία (1) άδεια χρήσης 100€+ΦΠΑ

Τρείς (3) άδειες χρήσης 200€+ΦΠΑ

 

Τιμοκατάλογος για παλιούς χρήστες

Οι κάτοχοι μίας άδειας χρήσης δικαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp πλην της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να τα αποκτήσουν στην τιμή των 50€+ΦΠΑ.

 

Oι κάτοχοι δύο αδειών δκαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp πλην της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να τα αποκτήσουν στην τιμή των 50€+ΦΠΑ και για τις δύο άδειες χρήσης

Oι κάτοχοι άνω των δύο αδειών δικαιούνται δωρεάν την πλήρη αναβάθμιση σε όλες τις λειτουργίες του topolisp δωρεάν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Φόρμα Παραγγελίας <<

----------------------------------------------